top of page

Naše storitve

Nepremičninska agencija SIGNATURE PLUS vam ponuja širok nabor strokovnih storitev, ki vam olajšajo in vam nudijo pomoč pri različnih korakih v procesu nakupa, prodaje, najema ali oddaje nepremičnine. Naša agencija se ponosno osredotoča na zagotavljanje visoko kakovostnih storitev, ki vam omogočajo gladko in uspešno izkušnjo na nepremičninskem trgu.

prodaja nepremičnine

Prodaja/nakup

 1. Svetovanje in ocena vrednosti: Agencija vam nudi strokovno svetovanje glede trenutne tržne vrednosti vaše nepremičnine. To vam pomaga postaviti realistično ceno za nakup ali prodajo.

 2. Oglaševanje: Agencija skrbi za promocijo vaše nepremičnine preko različnih kanalov, kot so spletne platforme, oglasna tabla, tiskani oglasi in družbena omrežja.

 3. Organizacija ogledov: Agencija uredi in izvede ogled nepremičnine z potencijalnimi kupci/najemniki ter poskrbi za predstavitev in poudarjanje ključnih prednosti in značilnosti vaše nepremičnine.

 4. Papirnati in pravni postopki: Agencija vam pomaga pri pripravi vse potrebne dokumentacije za vašo nepremičnino. (prodajna pogodba, najemna pogodba, EI, cenitev, uporavno dovolenje, gradbeno dovolenje, izbris hipoteke iz ZK..)

 5. Pomoč pri pogajanjih: Agencija lahko prevzame vlogo posrednika med vami in nasprotno stranko, da se dosežejo ustrezni pogoji.

 6. Izvedba postopka: Agencija koordinira celoten proces posredovanja, vključno z dogovarjanjem rokov, spremljanjem poteka transakciji, z zaščito ineteresa stranke, katero zastopa in urejanjem podrobnosti.

 7. Finančno svetovanje: Pri prodaji nepremičnine se lahko pojavijo finančne vprašanja, kot so davki in pristojbine ter postopki in načini bančnega kreditiranja. 

 8. Priprava nepremičnine na prodajo: Agencija vam lahko nudi nasvete glede priprave nepremičnine na prodajo, kot so manjša popravila, čiščenje, urejanje okolice itd.

 9. Spremljanje zakonodaje in regulativ: Agencija je seznanjena z aktualno zakonodajo na področju nepremičnin in zagotovi skladnost z zahtevanimi predpisi.

 10. Vrednotenje trga: Agencija spremlja trenutne trende in spremembe na trgu nepremičnin ter vam nudi ustrezne nasvete glede prodajne strategije.

Oddaja/najem

 1. Oglaševanje: Agencija vam pomaga pri promociji nepremičnine, da pritegnete potencialne najemnike. To vključuje uporabo spletne platforme za nepremičnine, oglasnih tabel, tiskanih oglasov in družbenih medijev.

 2. Izbor najemnikov: Agencija prevzame postopek izbire najemnikov, s čimer vam pomaga najti zanesljive in primerno kvalificirane osebe za najem vaše nepremičnine.

 3. Ogledi nepremičnine: Skrbimo za organizacijo in izvedbo ogledov nepremičnine z morebitnimi najemniki.

 4. Pregled reference in kreditne zgodovine: Agencija preveri plačilno sposobnost in reference potencijalnih najemnikov.

 5. Priprava pogodbe o najemu: Pripravimo ustrezno pogodbo o najemu, ki vključuje pogoje najema, trajanje najema, višino najemnine in vse ostale pomembne podrobnosti.

 6. Vzdrževanje nepremičnine: Skrbimo za redno vzdrževanje in popravila nepremičnine med oddajo.

 7. Komunikacija z najemniki: Agencija prevzame komunikacijo z najemniki glede vprašanj, pritožb ali drugih zadev.

 8. Svetovanje: Nudimo strokovno svetovanje glede najboljših praks pri oddaji nepremičnine in reševanju morebitnih težav.

18.png

Upravljanje z nepremičninami

 1. Najem in oddaja nepremičnine: Poiščemo primernega najemnika za lastnikovo nepremičnino in urejamo celoten postopek oddaje ter podpis pogodbe o najemu.

 2. Vzdrževanje in popravila: Upravljanje z vzdrževanjem nepremičnine, vključno z organizacijo rednih vzdrževalnih del ter urejanjem popravil v primeru okvar ali drugih težav: 
         - Vodenje, koordinacijo in nadzor vaših ali naših izvajalcev
        - Strokovno svetovanje in celostno idejno zasnovo prenove
        - Popis dela in materiala
        - Gradbena in rušitvena dela; slikopleskarska dela; polaganje, brušenje, restavriranje in lakiranje parketa

 3. Svetovanje o zakonodaji: Nudimo informacije in svetovanje glede aktualne zakonodaje na področju najema in upravljanja nepremičnin.

 4. Komunikacija z najemniki: Mi smo glavni stik med lastniki in najemniki, kar vključuje komunikacijo glede najemnih zadev, pritožb, obvestil itd.

 5. Finančno upravljanje: Skrbi za finančno upravljanje nepremičnine, vključno z vodenjem računovodstva, plačevanjem računov, poročanjem o stroških lastnikom itd.

 6. Administrativno delo: Upravljanje s celotno dokumentacijo in administrativnimi postopki, vključno z vpisi v register nepremičnin in drugimi formalnostmi.

 7. Izbira podizvajalcev: Ko gre za večja vzdrževalna dela ali posege, lahko izberemo ustrezne podizvajalce in koordiniramo njihovo delo.

 8. Preglednost in poročanje: Lastnikom zagotavljamo preglednost glede finančnega stanja in dogajanja z nepremičnino s periodičnim poročanjem.

 9. Najemniško pravo: Poznavanje najemniškega prava in skrb za skladnost s predpisi ter obravnavanje pravnih zadev v zvezi z najemom.

 10. Načrtovanje proračuna: Priprava proračuna za vzdrževanje in upravljanje nepremičnine.

bottom of page