top of page

Upravljanje z nepremičninami

  • 2 hr
  • Celovška cesta

Service Description

1) Najem in oddaja nepremičnine (iskanje potencijalnih najemnikov, inkaso najemnin: najdemo primernega najemnika za lastnikovo nepremičnino in urejamo celoten postopek oddaje ter podpis pogodbe o najemu. Poleg tega, skrbimo za redno in pravočasno pobiranje najemnin od najemnikov ter spremljanje plačilnih tokov). 2) Vzdrževanje in popravila: Upravljanje z vzdrževanjem nepremičnine, vključno z organizacijo rednih vzdrževalnih del ter urejanjem popravil v primeru okvar ali drugih težav. 3) Svetovanje o zakonodaji: Nudimo informacije in svetovanje glede aktualne zakonodaje na področju najema in upravljanja nepremičnin. 4) Finančno upravljanje: Skrbimo za finančno upravljanje nepremičnine, vključno z vodenjem računovodstva, plačevanjem računov, poročanjem o stroških lastnikom itd. 5) Administrativno delo: Upravljanje s celotno dokumentacijo in administrativnimi postopki, vključno z vpisi v register nepremičnin in drugimi formalnostmi. 6) Popolna ali delna prenova: - Vodenje, koordinacijo in nadzor vaših ali naših izvajalcev (izbira podizvajalcev: ko gre za večja vzdrževalna dela ali posege, izbermo ustrezne podizvajalce in koordinira njihovo delo) - Strokovno svetovanje in celostno idejno zasnovo prenove - Popis dela in materiala - Gradbena in rušitvena dela; slikopleskarska dela; polaganje, brušenje, restavriranje in lakiranje parketa 7) Načrtovanje proračuna: Priprava proračuna za vzdrževanje in upravljanje nepremičnine.


Contact Details

  • Celovška cesta 136, Ljubljana, Slovenia


bottom of page