top of page

Prodaja/nakup

  • 2 hr
  • Customer's Place

Service Description

1) Svetovanje in ocena vrednosti: Agencija vam nudi strokovno svetovanje glede trenutne tržne vrednosti vaše nepremičnine. To vam pomaga postaviti realistično ceno za prodajo. 2) Oglaševanje: Agencija skrbi za promocijo vaše nepremičnine preko različnih kanalov, kot so spletne platforme, oglasna tabla, tiskani oglasi in družbena omrežja. 3) Organizacija ogledov: Agencija uredi in izvede ogled nepremičnine potencialnim kupcem ter poskrbi za predstavitev in poudarjanje ključnih značilnosti nepremičnine. 4) Papirnati in pravni postopki: Agencija vam pomaga pri pripravi vseh potrebnih dokumentov za prodajo, kot so pogodba o posredovanju, prodajna pogodba in druge formalnosti (cenitev, izdelavo EI, izbris hipoteke iz ZK, pridobitev listine iz zgodovinskega arhiga, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje..) 5) Pomoč pri pogajanjih: Agencija lahko prevzame vlogo posrednika med vami in potencialnimi kupci, da se dosežejo ustrezni pogoji prodaje. 6) Izvedba postopka prodaje: Agencija koordinira celoten postopek prodaje, vključno z dogovarjanjem rokov, spremljanjem poteka transakcije in urejanjem podrobnosti. 7) Finančno svetovanje: Pri prodaji nepremičnine se lahko pojavijo finančne vprašanja, kot so davki in pristojbine ter bančno financiranje. Agencija vam lahko svetuje o teh zadevah. 8) Priprava nepremičnine na prodajo: Agencija vam lahko nudi nasvete glede priprave nepremičnine na prodajo, kot so manjša popravila, čiščenje, urejanje okolice itd. 9) Spremljanje zakonodaje in regulativ: Agencija je seznanjena z aktualno zakonodajo na področju nepremičnin in lahko zagotovi skladnost s predpisi. 10) Vrednotenje trga: Agencija spremlja trenutne trende in spremembe na trgu nepremičnin ter vam nudi ustrezne nasvete glede prodajne strategije


Contact Details

+386 70 303 865

elizabeta.petreska@signatureplus.org

Celovška cesta 136, Ljubljana, Slovenia


bottom of page